Thursday, April 2, 2009

13億幽默 杭州打造朱德庸漫博館

13億幽默 杭州打造朱德庸漫博館

--------------------------------------------------------------------------------

中國大陸杭州市政府計畫撥台幣十三億為台灣漫畫家朱德庸打造「朱德庸幽默博物館」,
並將在四月底杭州舉辦的世界動漫節「朱德庸日」舉行奠基典禮。這是華人第一座個人漫
畫博物館,也是第一個以台灣漫畫家為名的漫畫博物館。杭州希望這個博物館成為文化地
標。

No comments: