Tuesday, November 17, 2015

flush DNS domain cache

flush DNS domain cache

dnscmd /clearcache
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns

No comments: